Σχετικά με την OCTO networks

Βασικό πακέτο τεχνικής υποστήριξης

Κόστος 70 €
(δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%)

Περιλαμβάνει την τηλεφωνική / με email  και remote desktop τεχνική υποστήριξη για λάθη και προβλήματα που έχουν προκύψει στην ιστοσελίδα σας ή στο σύστημα διαχείρισης αυτής από λάθος δικό σας ή τρίτου προσώπου. Ο διαθέσιμος χρόνος του βασικού πακέτου είναι 2 ώρες με ελάχιστη χρέωση εργασιών τα 30 λεπτά και περιθώριο εξάντλησης τους 12 μήνες. Η χρέωση για κάθε επιπλέον ώρα είναι 29 € (δεν συμπεριλαμβανομένου το νόμιμο Φ.Π.Α.).