Σχετικά με την OCTO networks

Επανασχεδιασμός – Ανανέωση Ιστοσελίδας

Κόστος 500 €
(δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%)

Περιλαμβάνει την μερική αναβάθμιση της ιστοσελίδας σας με νέα γραφικά , χρώματα  και διαρρύθμιση εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
Επιπρόσθετα περιλαμβάνει τροποποιημένη εμφάνιση της ιστοσελίδας σας για τις περιόδους των Χριστούγεννων και του Πάσχα.