Σχετικά με την OCTO networks

Πακέτα – Εταιρική Ταυτότητα


Αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις για ολοκληρωμένη προβολή των σύγχρονων επιχειρήσεων προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο των υπηρεσιών μας το οποίο περιλαμβάνει :

Σχεδίαση Εταιρικού Λογότυπου
Σχεδίαση Επαγγελματικών & Εταιρικών καρτών
Σχεδίαση Διαφημιστικών Εντύπων
Σχεδίαση & Κατασκευή Ιστοσελίδας
Σχεδίαση Banners
Φιλοξενία Ιστοσελίδας & Emails (προσωπικά και εταιρικά)
Online προώθησης της ιστοσελίδας σας

Το πλεονέκτημα ενός πλήρους πακέτου online παρουσίας με τον παράλληλο σχεδιασμό της έντυπης εταιρικής ταυτότητας είναι η ομοιογένεια στον σχεδιασμό και η αρτιότερη προώθηση της επιχείρησης σας.
 
Το κόστος καθορίζεται μετά από συνεννόηση για το κάθε project ξεχωριστά αλλά παραμένει συγκριτικά χαμηλότερο από την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.